วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2552

การจะเป็นผู้ประกอบการด้าน IT ควรจะพิจารณาหรือต้องทำอะไรบ้าง


การจะเป็นผู้ประกอบการด้าน IT ควรจะพิจารณาหรือต้องทำอะไรบ้าง

-เรามีการวางแผน วิสัยทัศน์ ของธุรกิจอย่างไร มีวัตถุประสงค์อย่างไร มีการวางแผนในอนาคตอย่างไรบ้าง
-เราต้องรู้ว่าเราทำธุระกิจอะไร กลุ่มตลาด กลุ่มลูกค้าเป็นแบบไหน และสินค้าที่ตรงความต้องการในลักษณะที่แปลกแวกแนวสร้างสรรค์สังคม ไม่เลียนแบบใคร ลูกค้าพึงพอใจ
-เราต้องรู้ว่าธุรกิจที่เราทำ มีระบบการบริหารลักษณะอย่างไร มีพนักงานมากน้อยเหมาะกับการบริการแบบใหน
-คุณลักษณะที่จะทำให้ธุรกิจเราประสบความสำเร็จจะมีลักษณะอย่างไร
-เรากล้าเสี่ยง กล้าได้กล้าเสียมากน้อยเพียงใด เสี่ยงมากได้กำไรมาก และก็ขาดทุนมากเช่นกัน เสี่ยงน้อย ลงทุนน้อย ได้กำไรน้อย ประสบความสำเร็จช้า เราจะเป็นอย่างไร เรามองธุรกิจเราได้จากการกล้าที่จะเสี่ยง หรือการลงทุนกับธุรกิจ จากความเสี่ยง เมื่อผ่านพ้นไป ก็จะเป็นโอกาส นั่นคือ เราจะมีธุรกิจที่เป็นที่ยอมรับ ประสบความสำเร็จได้เรามองหรือคาดหวังเร็วหรือช้า ก็ขึ้นอยู่กับเราเป็นผู้ตัดสินใจ ยิ่งตัดสินใจเร็ว ก็ยิ่งสำเร็จเร็ว
-ในการทำธุรกิจ หรือจะเป็นผุ้ประกอบการ ต้องเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ คิดเพื่อประโยชน์ส่วนรวม สังคมรอบข้าง และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ
-ธุรกิจจะสำเร็จได้ ก็จากคนรอบข้าง คนใกล้ชิด สภาพแวดล้อม สังคม กลุ่มคน นั้นเป็นส่วนสำคัญเช่นกัน เพราะกลุ่มคนเหล่านี้จะช่วยผลักดันให้เราได้ประสบความสำเร็จได้เร็ว เพราะการได้รับการสนับสนุนจากผู้มีประสบการณ์ และจากคนใกล้ชิดให้การสนับสนุนนั่นเอง
-ผู้ประกอบการที่ดีมีความอดทน ไม่ย้อท้อ แม้มีอุปสรรค จะทำให้วิกฤตนั้นเป็นโอกาสได้เสมอ และคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เพื่อตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจให้สำเร็จเร็ว
-รู้จักที่จะใช้ช่วงเวลาให้เกิดประโยชน์ ช่วงไหนควรจะเริ่มทำโปรโมชั่น หรือว่าช่วงเวลาที่จะลงทุนเพิ่ม
-รู้จักหลักการค้าต่างๆ ว่าเป็นอย่างไร การค้าระหว่างประเทศ การค้าภายในประเทศ ต้องมองให้ไกลมองถึงอนาคตสินค้าเราจะกระจายไปทั่วโลกเราจะมีสินค้าหรือบริการที่ประทับใจลูกค้าทั่วโลกการบริการจะเป็นลักษณะใดเห็นอนาคตว่าเราจะเป็นที่รุ้จักของคนทั้งโลก
-มั่นใจตัวเองว่าเราทำได้ทุกๆสิ่งเราเป็นคนวางแผน ถ้าเราวางแผนธุรกิจดีคิดรอบคอบ มองการณ์ไกล มั่นใจว่าเราประสบความสำเร็จจากการเป็นผู้ประกอบการได้เช่นคนอื่นๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น