วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ประกาศถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นักศึกษากองทุนกู้ยืมชั้นปี 1 เข้าร่วมปลูกป่าเทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 4


ให้นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ การศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนเข้าร่วมปลูกป่าเทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 4 ในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2552 เวลา 08.30 น. พร้อมกัน ณ พื้นที่ป่าต้นน้ำร่องก่อ - ฟาร์มคณะเกษตร ( ใส่เสื้อสีชมพู ) พร้อมสมุดพกกิจกรรม

ขอบคุณ http://www.reg.ubu.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น